Vilkår & Betingelser

§ 1 Anvendelsesområde, definitioner
(1) Følgende vilkår og betingelser, i deres gyldige version på tidspunktet for bestillingen, gælder for kontraktforholdet mellem onlinebutiksudbyderen (herefter: "udbyder") og kunden (herefter "kunde"). Afvigende vilkår og betingelser for medlemmer anerkendes ikke, medmindre udbyderen udtrykkeligt har givet sit samtykke til dem i skriftlig form.
(2) Kunden er en forbruger, hvis han ikke indgår købsaftalen primært til kommercielle formål eller aktiviteter som selvstændig virksomhed. Iværksættere er derimod fysiske eller juridiske personer eller partnerskaber, der indgår købekontrakten til deres kommercielle formål eller aktiviteter som selvstændig virksomhed.

§ 2 Kontraktsindgåelse
(1) Kunden kan vælge en vare fra udbyderens produktsortiment og placere den i en såkaldt indkøbskurv af clickpå knappen "indkøbskurv". Efter valg af de ønskede produkter og clickpå knappen "checkout" bliver kunden bedt om at give personlige data og vælge betalings- / forsendelsesmetode. Ved clickpå knappen “placer en bindende ordre” afslutter kunden bestillingsprocessen og indgår en juridisk bindende kontrakt med en forpligtelse til at betale købsprisen. Kunden kan til enhver tid gennemgå og ændre de leverede oplysninger, inden han sender ordren.
(2) Når ordren er afgivet, sender udbyderen kunden en automatisk genereret e-mail-bekræftelse, der indeholder alle detaljer om ordren. Kunden kan udskrive e-mailen ved hjælp af funktionen "udskriv". Denne automatiske bekræftelse dokumenterer kun ordrens modtagelse og udgør ikke en juridisk bindende accept af kundens ordre. Udbyderen kan acceptere ordren inden for en periode på tre dage ved enten at sende en separat ordrebekræftelse via e-mail eller ved at levere varen (e).

§ 3 Forbehold om ejerskab
Udbyderen bevarer ejerskabet af varerne, indtil fuld betaling er modtaget.

§ 4 Pris og forsendelsesomkostninger
(1) Alle priser er slutpriser med
ifølge den tyske lov om salg af skat er der dog en merværdiafgift. Kunder, der er forbrugere uden for EU, har ret til skattefritaget ligesom europæiske forretningspartnere med gyldigt skatte-ID-nummer   
(2) Forsendelsesomkostningerne er angivet på indkøbsordreformularen. Kunden bærer forsendelsesomkostningerne.
(3) Varerne sendes pr. Post. Hvis kunden er forbruger, skal udbyderen påtage sig risikoen forbundet med forsendelse.

§ 5 Betalingsformer
(1) Kunden kan kun betale forud.
(2) Betalingen forfalder straks efter kontraktens indgåelse.
(3) Varerne sendes ikke før modtagelse af betaling.

§ 6 Lovbestemt garanti, addinationale garantier
(1) De lovbestemte garantibestemmelser gælder for alle produkter og tjenester, der tilbydes af udbyderen. Hvis kunden er iværksætter, skal garantiperioden for alle varer leveret af udbyderen udgøre 12 måneder.
(2) En separat garanti for de leverede varer, bortset fra den lovpligtige garanti, kan kun være gyldig, hvis det udtrykkeligt fremgår af produktets ordrebekræftelse.

§ 7 Ansvar
(1) Kunder kan ikke gøre krav på skader. Dette gælder ikke for krav, der skyldes tab af menneskeliv, legemsbeskadigelse, sundhedsskader eller overtrædelse af de væsentlige kontraktmæssige forpligtelser (hovedforpligtelser) såvel som andre for krav om andre skader, der skyldes en forsætlig eller groft uagtsom kontraktbrud fra udbyder eller hans juridiske repræsentanter eller agenter. Kontraktlige forpligtelser er væsentlige, hvis deres opfyldelse er et nødvendigt krav for at nå kontraktens formål.
(2) I tilfælde af overtrædelse af de væsentlige kontraktmæssige forpligtelser skal udbyderens ansvar være begrænset til de typiske, forudsigelige skader, så længe overtrædelsen skyldes en simpel uagtsomhed. Dette gælder ikke, hvis erstatningskravene skyldes tab af menneskeliv, legemsbeskadigelse eller sundhedsskade.
(3) Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder også for udbyderens juridiske repræsentanter og agenter, hvis der er fremsat krav direkte mod dem.
(4) Bestemmelserne i Products Liability Act (Produkthaftungsgesetz) forbliver upåvirket.

§ 8 Afsluttende bestemmelser
(1) Forbundsrepublikken Tysklands love finder anvendelse på alle juridiske forhold mellem kunden og udbyderen. Bestemmelserne i CISG finder ikke anvendelse.
(2) Udbyderen skal holde disse vilkår og betingelser og andre kontraktmæssige bestemmelser tilgængelige for kunden under bestillingsprocessen. Kunden kan gemme alle relevante oplysninger ved at downloade Vilkår og betingelser og de data, der indsamles under bestillingsprocessen ved hjælp af hans browsers funktioner.
(3) Kontraktsproget er engelsk.
(4) Hvis kunden er en kommerciel erhvervsdrivende, en offentlig juridisk enhed eller et offentligt særligt aktiv, er jurisdiktionsstedet for alle juridiske tvister, der opstår som følge af denne kontrakt mellem kunden og udbyderen, udbyderens bopæl.
(5) Hvis en klausul i nærværende vilkår og betingelser viser sig helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser. I dette tilfælde erstattes den ugyldige klausul med lovbestemmelserne. Hvis dette viser sig at være en urimelig byrde for nogen af ​​kontraktparterne, betragtes kontrakten som ugyldig som helhed.

Status pr. Marts 2018
Du har abonneret!
Denne e-mail er blevet registreret